درباره ما

مستر گیربکس

تجربه،تعهدکاری “شعار ماست”

تمام تلاش تیم مستر گیربکس ایجادحس اعتماد به مراجعه کنندگان خود میباشد. در دنیای ماشین های اتومات تحول عظیمی در تعمیرات آن به دست آمده که تیم ما با تجربه 15 سال بصورت حرفه ای نیاز مشتری های خود را تامین می کند.

ما باور داریم

مشتری هایمان همیشه سالها با اعتماد در کنار ما خواهند بود

مشتری محوری

بهترین لحظه‌های زندگی کاری ما، زمانی است که صدای مشتریان را می‌شنویم و با آنها صحبت می کنیم.

تعهد به مسئولیت‌ 

ما نسبت به کاری که انجام میدهیم مسئولیم.

احترام

احترام یکی از بخش های مهم در گروه مستر گیربکس است. ما به تمام همکاران و مشتریان احترام می‌گذاریم.